95% - tyle stron łamie prawo wg. kontroli NIK. Badanie zostało przeprowadzone 23 losowo wybranych stronach instytucji publicznych. Tylko dwie z nich spełniały normy określone w standardzie WCAG 2.0.To samo badanie zostało przeprowadzone przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Aż 99,2% stron nie wypadło pozytywnie.

Ratyfikowana przez Polskę w 2012 r. Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych wymaga eliminację przeszkód i barier w zakresie dostępności, w tym usług elektronicznych.

Co to WCAG 2.0?

WCAG - Web Content Accessibility Guidelines (pl. Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych).

Zostały opracowane przez międzynarodową organizację W3C, zajmującą się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. Są to, mówiąc w dużym uproszczeniu, proste i klarowne zasady, które powinien stosować wykonawca stron www, tak, by każdy użytkownik – również niepełnosprawny mógł bez problemu korzystać ze strony internetowej. Powyższe normy, nie mają bezpośrednio mocy prawnej, lecz pośrednie przepisy ONZ, Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej wymagają ich stosowania.

Jakie przepisy definiują wymagania dostępności?

W Polsce najważniejszą ustawą wymagającą dostępności zawarta jest w: Dz.U. z 2016 r. poz. 113 , która zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne do dostosowania serwisów internetowych do standardu WCAG 2.0.

Nie oznacza to, że dostępnością powinny wykazywać się strony ministerstw, urzędów, policji itp. ale i również firm zajmujących się: dostarczaniem mediów (prąd, woda, ogrzewanie), odbiórem i utylizacją śmieci, organizacją komunikacji zbiorowej, budową i utrzymaniem dróg, oświetleniem, usługami opiekuńczymi, edukacją, budowa mieszkań i wiele, wiele innych.

Czy oznacza, to, że jeżeli nie realizuje powyższych usług, to moja strona może być wykonana błędnie?

Nie do końca. Poza powyższą ustawą mamy jeszcze:

 • Konstytucję RP (w tym art. 32 i art. 69)
 • Ustawę o dostępie do informacji publicznej (z dnia 6 września 2001 r.)
 • Ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r.)
 • Kartę Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 sierpnia 1997 r.).

Dotyczą one nie tylko podmiotów publicznych, ale i zwykłych przedsiębiorców, blogerów, sprzedawców internetowych.

Poza krajowymi ustawami mamy również międzynarodowe przepisy ratyfikowane, przez Polskę:

 • Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych
 • Dyrektywy eEurope 2002

Ponadto niedostosowanie strony dla osób niepełnosprawnych, może skutkować karami finansowymi, lub anulowaniem dotacji z Uni Europejskiej, w przypadku korzystania z nich.

Jakie mogą być skutki niestosowania się do zasad dostępności?

Poza opisaną powyżej stratą finansową dla przedsiębiorstwa może być również strata potencjalnych klientów.

Szacuje się, że średnio 1 na 5 osób jest dotknięta niepełnosprawnością, a ok. 10% ludzi cierpi na schorzenie, które ma wpływ na to, w jaki sposób korzystają z komputera i Internetu. Więc, tworząc stronę warto pamiętać o tych osobach. Może wśród nich znajduje się osoba, która jest wstanie zainwestować w Twój produkt miliony.

Czy są inne korzyści z posiadania dostępnej strony?

Oczywiście. Podczas odwiedzin naszej strony z otoczki wizualnej nie korzystają jedynie osoby niewidzące, ale i również roboty, które indeksują naszą stronę i zbierają z niej odpowiednio oznaczone informacje.

Daje to następujące efekty:

 • Strona jest dostępna dla większej ilości osób, przez co nasza strona ma więcej wyświetleń. Wpływa to pozytywnie na pozycjonowanie Twojej strony w wyszukiwarkach np. Google, a zarazem zwiększa wartość i cenę witryny internetowej
 • Dostosowując stronę dla WCAG 2.0 wykonujemy jednocześnie zabiegi SEO polegające na ustaleniu nagłówków, treści, odpowiednich znaczników semantycznych i struktury strony.

Z jakimi zmianami trzeba się szykować?

Nie ma konkretnego przepisu na dostępną stronę internetową, ponieważ każda jest inna i należy podejść do niej i jej obsługi indywidualnie. Dla ułatwienie i uogólnianego przedstawienia kwestii klientowi stosuję kilka typów dysfunkcji, dla których musi strona być zaprojektowana:

 • osoby niewidome i niedowidzące – korzystają oni głównie z oprogramowania odczytującego treść strony, a nawigacja na stronie polega głównie na klawiaturze. Największym problemem dla tych osób są ikony, zdjęcia i filmy, które nie posiadają treści tekstowej oraz obszary strony niedostępne z klawiatury;
 • osoby niesłyszące – głównym grzechem jest brak transkrypcji dla plików wideo;
 • osoby z dysfunkcją rozpoznawania kolorów (daltonizm)  – strona musi posiadać odpowiedni kontrast tekstu do tła. Nie oznacza to oczywiście, że strona musi być brzydka czy kiczowata. Dla dobrego projektanta nie stanowi wyzwania dobranie pasujących do siebie kolorów odpowiednio kontrastujących;
 • osoby z dysfunkcjami intelektualnymi, dyslektycy, niewykształceni – tekst powinien być napisany w języku zrozumiałym przez większość osób, odpowiednio sformatowany z zastosowaniem znaczników semantycznych.

Mam już stronę internetową. Jak sprawdzić czy jest dostępna?

Na rynku istnieje wiele narzędzi do sprawdzenia dostępności strony, lecz wszystkie z nich nie są automatyczne i nie dają jasnych wskazówek, co to jakości wykonania strony, więc nie należy ich traktować jak wyrocznię. Jedynym pewnym rozwiązaniem jest zamówienie audytu dla strony. Nasza firma wykonuje go bezpłatnie i przedstawia kosztorys zmian potrzebnym do osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności.